U tabeli je prikazan plan upisa u Srednju školu „Dositej Obradović“ Novi Kneževac za školsku 2019/2020. godinu: