У табели је приказан план уписа у Средњу школу „Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац за школску 2019/2020. годину: